Chihuahua ry

Chihuahuat

Jalostus

Chihuahuan jalostuksessa pyritään siihen, että se myös tulevaisuudessa tulee pysymään maailman pienikokoisimpana koirarotuna. Tämä ei kuitenkaan saa tapahtua rodun terveyden kustannuksella eikä ilmetä mm. lisääntymisongelmina.

Tavoitteena on ylläpitää rodulle tyypillistä energistä ja rohkeaa luonnetta sekä muistaa, että chihuahuan tulee olla toimiva koira niin fyysisesti kuin psyykkisestikin. Chihuahuan tärkein käyttötarkoitus on olla seurakoirana nyt ja tulevaisuudessa. Rodussa on kuitenkin potentiaalia mm. kuulokoiran tai kaverikoiran tehtäviin sekä erilaisiin harrasteisiin, kuten toko ja agility.

PEVISA (Perinnöllisten vikojen ja sairauksien vastustamisohjelma)

Chihuahua ry kuuluu Suomen Kennelliiton PEVISA:aan, jolloin pentueen rekisteröinnin minimivaatimuksena on jalostukseen käytettävien koirien virallinen polvitarkastustulos (raja-arvo 2), silmätarkastustulos sekä sydänkuuntelutulos.

Lyhyt- ja pitkäkarvainen chihuahua: Molemmilla vanhemmilla tulee olla voimassa oleva, virallinen polvitarkastuslausunto patellaluksaation osalta (patella luksaation aste enintään 2) sekä voimassa oleva, virallinen silmätarkastustulos sekä sydänkuuntelutulos. Tarkemmat tiedot löytyvät PEVISA-ohjelmasta.

Yhdistyksen jalostussuositukset

Jalostukseen pyritään käyttämään vain yksilöitä, joilla ei ole vakavia tai merkityksellisiä perinnöllisiä sairauksia tai vikoja ja jotka polveutuvat mahdollisimman terveiksi tunnetuista suvuista.

Erityistä huomiota on kiinnitettävä seuraaviin perinnöllisiin sairauksiin ja vikoihin sekä ulkomuodossa esiintyviin virheisiin:

 • Jalostukseen ei saa käyttää arkaa tai aggressiivista koiraa.
 • Synnynnäisen, rakenteellisen vian tai heikkouden takia kirurgisesti korjattua koiraa ei saa käyttää jalostukseen.
 • Hammaspuutokset.
 • Jalostukseen käytettävällä koiralla tulee olla rotumääritelmän mukainen normaali saksi- tai tasapurenta.
 • Polvilumpion sijoiltaanmeno (patellaluksaatio): Jalostukseen käytetään tutkittuja ja terveitä yksilöitä (0). Perustelluista syistä jalostukseen voidaan käyttää yhdistelmää, jossa toisen koiran ollessa terve, toisella voi olla patellaluksaatioaste enintään kaksi (2).
 • Koiralla tulee olla virallinen, voimassaoleva silmätarkastustulos astutushetkellä. Koiraa, jolle on diagnosoitu PRA tai perinnöllinen kaihi ei saa käyttää jalostukseen
 • Muiden silmäsairauksien osalta suosituksena on, että kahta silmäsairasta koiraa ei saa yhdistää.
 • Yli 8-vuotiaiden, jalostukseen käytettävien koirien silmätarkastus ei saa olla kahta vuotta vanhempi.
 • Koiralla tulee olla virallinen, voimassaoleva sydämen kuuntelutulos astutushetkellä.
 • Yli 8-vuotiaiden, jalostukseen käytettävien koirien sydänauskultaatiotulos ei saa olla 12 kk vanhempi.
 • Koiraa, jolle on diagnosoitu sydämen sivuääni, ei saa käyttää jalostukseen.
 • Jalostukseen ei saa käyttää koiraa, jolla on liian suuri, avoin aukile.
 • Mikäli todetaan, että jokin yksilö toistuvasti eri yhdistelmistä periyttää epäterveitä tai rotumääritelmän vastaisia jälkeläisiä, voi jalostustoimikunta suositella koiran poistamista jalostuksesta. Suositus on perusteltava hyvin.
 • Mikäli koiran on todettu sairastavan aseptista luunekroosia reisiluun päässä (Legg-Perthes), lonkkanivelen kasvuhäiriötä (dysplasia) ja/tai olevan vesipää, sitä ei saa käyttää jalostukseen.
 • Minkäänlaisista neurologisista oireista kärsivää koiraa ei saa käyttää jalostukseen (esim. epilepsia).
 • Mikäli koiralla on todettu MRI-kuvauksessa oireeton syringomyelia, yhdistelmän toisen osapuolen tulee olla kuvattu ja terve.
 • Hylkäävän virheen, kuten esim. merle-värin tai töpöhännän, omaavaa koiraa ei saa käyttää jalostukseen.

Yleisten suositusten lisäksi edellytetään:

Narttu:

 • Siitokseen ei suositella astutushetkellä 18 kuukautta nuorempaa tai 8 vuotta vanhempaa narttua.
 • Nartun edellisestä pentueesta tulee olla kulunut vähintään 10 kuukautta.
 • Nartulla on oltava vähintään erittäin hyvä (EH) laatuarvostelussa SKL-FKK:n hyväksymästä koiranäyttelystä.
 • Nartun vähimmäispaino on astutushetkellä 1,8 kg.

Uros:

 • Siitokseen ei saa käyttää alle 12 kuukauden ikäistä urosta.
 • Uroksen on oltava palkittu erinomaisella (ERI) SKL-FKK:n hyväksymästä koiranäyttelystä.
 • Geenipohjan kaventumisen välttämiseksi pyritään noudattamaan yleistä suositusta, että uroksen jälkeläismäärä ei ylitä 5 % rekisteröintimäärästä.
 • Uroksella saa olla enintään 30 pentua vuodessa.

Kennelliitolla on kaikkien rotujen rekisteröintiä koskevia ehtoja, joiden tarkoituksena on määritellä rajat terveyteen liittyvissä asioissa. Nämä ehdot ovat:

 • Mikäli pentueen vanhemmilla on tietyissä Kennelliiton virallisissa terveystutkimuksissa asteikoin huonoin tulos, voidaan pennut rekisteröidä vain EJ-rekisteriin. Näitä tutkimuksia ovat lonkka- ja kyynärnivelkuvaus, polvilumpiotutkimus sekä spondyloosikuvaus.
 • Liian läheistä sukua keskenään olevien vanhempien jälkeläiset voidaan rekisteröidä vain EJ-rekisteriin (isä/emä yhdistettynä jälkeläiseen tai täyssisarukset yhdistetty keskenään, tällöin pentujen sukusiitosasteeen on aina vähintään 25 %).
 • Kahta merleväristä koiraa ei saa parittaa keskenään.
 • Kahta töpöhäntäistä (T-box-mutaation aiheuttama töpöhäntä) ei saa parittaa keskenään.

Ajankohtaista

 • 13.9.2023

  Luento koiran käyttäytymisestä ja persoonallisuudesta 22.10.2023

  Chihuahua ry järjestää jäsenilleen mielenkiintoisen luennon aiheesta Koiran käyttäytyminen ja persoonallisuus. Luennoitsijana toimii Katriina Tiira …
  Lue lisää

 • 12.9.2023

  Virallinen terveystarkastus 28.10.2023 Kellokoskella

  Chihuahua ry järjestää virallisen terveystarkastuksen 28.10.2023 Kellokoskella alkaen klo 11. Tarkastavana eläinlääkärinä toimii Joanna Palojärvi. …
  Lue lisää

 • 11.9.2023

  Kiinnostaako yhdistystoiminta?

  Hei sinä yhdistyksen jäsen, joka olet kiinnostunut yhdistystoiminnasta! Yhdistys on suurten muutosten keskellä, yhdistyksen tarkoituksen …
  Lue lisää

 • 11.9.2023

  Sääntömääräinen syyskokous 2023

  Aika: 22.10.2023 klo 12:00 (valtakirjojen tarkastus alkaa klo 11:45) Paikka: Hollolan matkakeidas, Hopeakalliontie 2, 15880 …
  Lue lisää