Chihuahua ry

Chihuahuat

Chihuahuan terveys

sorry_052012_4

Chihuahua on varsin terve ja pitkäikäinen koirarotu. Rotumääritelmä on konstailematon, pyrkimyksenä jalostaa pieni, terverakenteinen, reipas ja älykäs koira. Rodussa esiintyvät terveysongelmat ovat toistaiseksi pysyneet enemmän yksilöongelmina kuin koko rodun elinkelpoisuutta uhkaavina, laajasti perimässä levinneinä sairauksina.

Jotta chihuahuapentueen saa rekisteröityä Suomen Kennelliiton rekisteriin, tulee pentueen vanhempien täyttää tietyt vaatimukset terveyden osalta. Vuodesta 2018 alkaen jalostukseen käytettävät koirat tulee polvitarkaskuksen lisäksi tarkastaa virallisesti eläinlääkärin toimesta myös silmien ja sydämen osalta. Tarkemmat tiedot löytyvät PEVISA-ohjelmasta.

Yleisimmät sairaudet

 

Patella luksaatio

Chihuahualla esiintyy perinnöllistä polvilumpion sijoiltaan menoa, patella luksaatiota. Sairaus jaetaan vaivan vakavuuden mukaan neljään eri asteeseen. Lieväasteinen patella luksaatio ei haittaa koiran elämää; koira jättää silloin tällöin askeleita väliin. Vakavampiasteiset luksaatiot saattavat aiheuttaa kipua ja liikkumisvaikeutta ja voivat vaatia leikkaushoitoa.

Polvilumpion paikaltaan luiskahtamista aiheuttavat useat erilaiset rakenteelliset viat, kuten matalat telaurat sääriluussa sekä reisi- ja sääriluun kaarevuus (“länkisääret”). Patella luksaatio todetaan eläinlääkärin tekemässä kliinisessä tutkimuksessa. Virallinen lausunto voidaan antaa yli vuodenikäiselle, tunnistusmerkitylle koiralle.

Chihuahua ry on liittynyt Suomen Kennelliiton PEVISA:an (Perinnöllisten vikojen ja sairauksien vastustusohjelma), joka edellyttää polvien virallista tutkimista jokaiselta jalostukseen käytetyltä chihuahualta. Chihuahua ry:n oman jalostusohjeen mukaan jalostukseen käytetään tutkittuja, terveitä koiria, mutta perustelluista syistä voidaan jalostukseen käyttää yksilöä, jonka patellaluksaatioaste on enintään kaksi edellyttäen, että toinen osapuoli on tervepolvinen.

PEVISA:an liittymisen jälkeen on vuosittain tutkittu keskimäärin sadasta kahteensataan koiraa. Polvilumpion luksaatiota on todettu keskimäärin 20 %:lla tutkituista koirista. Vakavia 3. ja 4. asteen patella luksaatioita löytyi keskimäärin 3 %:lla tutkituista koirista (vähimmillään 0% ja enimmillään 6,7 %:lla vuodessa). Kaiken kaikkiaan voidaan siis sanoa, että tilanne on rodussamme varsin hyvä.

Kennelliiton 1.1.2019  alkaen voimaantulleissa luusto- ja niveltutkimusohjeissa todetaan, että lonkka- tai kyynärniveldysplasian tai  polvilumpioluksaation takia operoitu koira saa kyseisen nivelen kohdalle ”operoitu” merkinnän. Merkintä operoitu huomioidaan lonkkien ja kyynärnivelten osalta indeksilaskennassa huonoimman luokan mukaisena tuloksena ja rinnastetaan jalostuskäytössä siihen. Myös patellaluksaation vuoksi operoidun koiran kohdalla asia huomioidaan jalostuskäytössä asteikon huonoimpana tuloksena. Käytännössä tämä tarkoittaa, että tällaisia koiria ei Koirarekisteriohjeen mukaan saa käyttää jalostukseen.

 

Silmäsairaudet

Vanhoilla koirilla on todettu yleisesti harmaakaihia. Perinnöllistä kaihia (HC) ei ole rodullamme kuvattu, mutta koska löydökset ovat olleet varsin yhteneviä HC-löydösten kanssa, ei perinnöllisen kaihin mahdollisuutta voi sulkea pois. Kaihi näyttää chihuahualla kuitenkin kehittyvän varsin myöhäisellä iällä ja etenevän hitaasti, eikä näin ollen aiheuta suurta haittaa koiralle.

PRA:ta on esiintynyt chihuahuoissa yksittäistapauksina. Roduilla löytyy myös jonkin verran ylimääräisiä ripsiä silmäluomista (distichiasis, caruncular trichiasis). 1.1.2018 alkaen jalostukseen käytettävät koirat on silmätarkastettava virallisesti PEVISA-ohjelman mukaisesti 36 kuukauden välein. Chihuahua ry tukee rahallisesti yli 8-vuotiaille koirille tehtyjä tarkastuksia.

Chihuahua ry tukee jäsenten omistamien Suomen Kennelliittoon rekisteröityjen chihuahuoiden virallisia silmätarkastuksia siitä vuodesta alkaen, jona koira täyttää 8 vuotta siten, että

– silmätarkastuksen hinnasta hyvitetään puolet, kuitenkin enintään 40 euroa kerran vuodessa

Hyvityksen saa toimittamalla rahastonhoitajalle kuitin silmätarkastuslaskusta, kopion saadusta lausunnosta sekä omat tiedot (nimi, osoite ja tilinumero). Rahastonhoitajan yhteystiedot löytyvät yhdistyksen internetsivuilta kohdasta “Yhdistys” ja sieltä “Hallitus ja hallinto”. Hakemusten käsittelyaika on kaksi viikkoa.

 

Sydänsairaudet

Synnynnäisiä sydänvikoja on esiintynyt yksittäistapauksina. Sydämen rappeutumissairaudet vaikuttavat olevan suurempi ongelma. Sivuääniä löytyy vanhemmilla koirilla ja Chihuahua ry suosittelee varsinkin yli 6-vuotiaiden koirien säännöllistä sydänkuuntelua. 1.1.2018 alkaen jalostukseen käytettävillä koirilla tulee olla PEVISA-ohjelman mukaisesti voimassa oleva sydänkuuntelutulos (voimassa 36 kuukautta).

Chihuahua ry tukee jäsenten omistamien chihuahuoiden sydäntutkimuksia seuraavasti:

– virallisesta sydänkuuntelun hinnasta hyvitetään puolet, kuitenkin enintään 20 euroa kerran vuodessa siitä alkaen, kun koira kuluvan vuoden aikana täyttää 8 vuotta.

Virallisessa sydänkuuntelussa kuuluneen sydämen sivuäänen lisätutkimuksena tehdystä virallisesta ultraäänitutkimuksesta korvataan puolet, kuitenkin enintään 100 euroa yhdenkerran koiran elinaikana (ei ikärajaa).

Korvauksen voi hakea suoraan rahastonhoitajalta lähettämällä hänelle kuitit eläinlääkäristä sekä kopion koiran tuloksista

 

Epilepsia

Epilepsialla tarkoitetaan aivojen sähköisen toiminnan häiriönä joka ilmenee säännöllisesti toistuvina kouristuskohtauksina. Aito (= primaari, idiopaattinen) epilepsiaa sairastava koira on kohtausten välillä täysin terve.

Epilepsiaa on todettu monilla koiraroduilla ja joillakin se on osoittautunut autosomaalisti resessiivisesti periytyväksi. Chihuahuoiden epilepsian periytymismekanismi ei ole tiedossa. Epilepsiaa sairastavaa koira ei saa käyttää jalostukseen. Samoin on vältettävä sellaisten riskilinjojen yhdistämistä, joiden tiedetään tuottaneen epileptikkojälkeläisiä.

sorry_052012_3

 

Muut neurologiset sairaudet

Muita chihuahuakannassa esiintyviä neurologisia sairauksia ovat mm. granulomatoosi meningoenkefaliitti (GME), vesipäisyys ja syringomyelia.

Chihuahua ry tukee yhdistyksen jäsenten omistamien, Suomen Kennelliittoon rekisteröityjen, chihuahuoiden syringomyeliatutkimuksia lausuntomaksun osuuden verran (tällä hetkellä 60 €) kerran koiran eliniän aikana 1.5.2017 jälkeen tehdyistä virallisista tarkastuksista. Hyvityksen saa toimittamalla rahastonhoita

jalle kuitin tarkastuslaskusta, kopion saadusta virallisesta lausunnosta (ellei tulos näy Kennelliiton jalostustietojärjestelmässä), koiran tiedot sekä omat tiedot (nimi, osoite ja tilinumero).

 

Ajankohtaista

 • 29.10.2019

  Muutoksia chihuahuan rotumääritelmään

  FCI on vahvistanut muutoksia chihuahuan rotumääritelmään 4.10.2019 ja Kennelliitto 24.10.2019. Päivitetyt/lisätyt kohdat rotumääritelmässä: PÄÄ Silmät: …
  Lue lisää

 • 17.10.2019

  Chihuahua ry:n rally-toko rotumestaruuskilpailut 19.10.2019

  Ensimmäinen chihuahuoiden rally-tokon rotumestaruus ratkotaan lauantaina 19.10.2019 Espoon Koirakerho ry:n järjestämien rally-tokokisojen yhteydessä. Tuomarina toimii …
  Lue lisää

 • 7.10.2019

  Syyspäivät 23.-24.11.2019 Espoossa

  Paikka: Hotelli Lepolampi, Kivilammentie 1, 02820 Espoo Olemme iloisia ja ylpeitä voidessamme tarjota laajan tietopaketin …
  Lue lisää

 • 18.9.2019

  Syyskokouksen 2019 esityslista

  Yhdistyksen sääntömääräinen syyskokous pidetään Espoossa 24.11.2019 klo 15:00. Valtakirjojen tarkistus alkaa klo 14:45. Paikka: Hotelli …
  Lue lisää