Chihuahua ry

Chihuahuat

Teettäisinkö pennut?

Sinulla on kiva chihuahua-narttu ja mietit pentujen teettämistä sille. Mutta mitä kaikkea pentujen teettämiseen ja kasvattamiseen oikein kuuluu?

Monelle nartun omistajalle saattaa herätä ajatus, että olisipa mukava teettää omalla chihuahualla pennut. Jospa teetän pentueen, jätän itselleni siitä jälkeläisen ja loput myyn tutuille ja sukulaisille. Ajatus pentujen teettämisestä kiehtoo.

Pentuetta suunnittelevan tulee kuitenkin pohtia monia asioita, jotta voidaan varmistua siitä, että pentue ei ole vain hetken mielijohde vaan harkitun suunnitelman tulos. Jokainen pentueen teettäjä on vastuussa rodun jalostuksesta ja nartun hyvinvoinnista; nartun koko, terveys ja luonne tulee huomioida sekä pohtia, onko pentueen teettäminen turvallista nartulle. Kasvattaja on vastuussa rodun eteenpäinviemisestä sekä siitä, että pennuista kasvaa hyväluonteisia, yhteiskuntakelpoisia koiria. Kasvattaja on myös vastuussa hyvien kotien etsimisestä pennuille. Vuosien saatossa voit joutua myös etsimään nuorelle tai aikuiselle kasvatillesi uuden kodin. Kasvattajana olet vastuussa myös kivesvian ja napatyrän korvaamisesta, tai jos pentu kuolee uudessa kodissaan synnynnäiseen, piilevään vikaan. Kasvattajan vastuu ei lopu pennunostajan auton perävalojen kadotessa horisonttiin.

Tutustu rotuun ja pennuttamiseen liittyviin määräyksiin sekä vaatimuksiin, kuten Suomen Kennelliiton rekisteröintivaatimuksiin. Ota yhteyttä rotujärjestön jalostusneuvojaan ja mahdollisesti rodun kokeneisiin kasvattajiin. Oman koiran kasvattajan tulisi olla arvokas apu. Kysele, kuuntele ja ota opiksesi, ja mieti sitten uudestaan haluatko ryhtyä jalostamaan koirarotua.

Suomen Kennelliitto yhteistyössä paikallisten kennelpiirien kanssa järjestää kasvattajan peruskursseja, joissa käydään läpi mm. jalostuksen perusteita, koiran synnytystä sekä kasvatukseen liittyviä sääntöjä ja määräyksiä. Kurssi on myös pakollinen haettaessa kennelnimeä. Kennelnimi on kuin koiran sukunimi; se kertoo, että kasvattaja on hyväksynyt Kennelliiton asettamat hyvän, vastuullisen koiranpidon sekä koirankasvatuksen periaatteet.

Jalostuskoirien vaatimukset

Pentuetta harkittaessa tulee ensimmäiseksi miettiä yhdistelmän vanhempia. Ole rehellinen itsellesi arvioidessasi omaa narttuasi. Onko se ollut juuri sellainen kuin toivoitkin? Mitkä ominaisuudet tekevät mielestäsi hyvän chihuahuan? Millaisia pentuja haluaisit saattaa maailmaan? Onko nartussa riittävästi sellaisia ominaisuuksia, joiden varaan pentue rakentuu? Miksi pennunostaja haluaisi pennun juuri tästä nartusta? Jos pennutuksen motiivi on saada omalle koiralleen kaveri, on helpointa ja riskittömintä ostaa pentu kokeneelta ja luotettavalta kasvattajalta.

Chihuahua kuuluu Suomen Kennelliiton perinnöllisten vikojen ja sairauksien vastustamisohjelmaan (PEVISA), jolloin pentueen rekisteröinnin ehtona ovat mm. vanhempien riittävät terveystulokset. Lisäksi yhdistyksellä on omat jalostussuosituksensa, joihin kannattaa perehtyä huolella.

Yhdistelmää pohtiessa koiran terveys ja hyvä luonne tulisi aina asettaa etusijalle. Koiran rotutyypillisyydestä ja rakenteesta saa arvion osallistumalla koiran kanssa koiranäyttelyyn tai Chihuahua ry:n järjestämään jalostustarkastukseen. Myös luonne voidaan arvioida virallisesti viemällä koira luonnetestiin. Nartun luonteella on suuri merkitys, jopa suurempi kuin uroksen. Onko nartun hermorakenne riittävä seurakoiralle?

Kaikkien narttujen ei ole tarpeen saada pentuja. Tutkimusten mukaan pentue ei suojaa narttua kohtutulehdukselta. Oletko hankkinut chihuahuasi kasvattajalta, joka jo pennun sinulle myydessään on todennut, että narttu ei kenties ole jostain syystä jalostusmateriaalia? Onko nartussasi virheitä tai vikoja, joita ei kannattaisi siirtää sen jälkeläisille?

Myös yhdistelmän uroksen valitseminen on erittäin tärkeä asia. Pentueen isää valitessa kannattaa pohtia, mitä asioita haluaisi nartussaan ja pentueessa parantaa. Sopivaa urosta kannattaa pohtia monelta kantilta. Kannattaa tiedostaa oman koiransa vahvuudet sekä heikkoudet, joita ei tuplaa uroksen osalta. Tällainen uros ei välttämättä ole se naapurin mukava Tico.

Nartun omistajan kannattaa olla uroksen omistajaan yhteydessä jo hyvissä ajoin ennen juoksun alkua. Pääsääntöisesti nartun oletetaan menevän uroksen luokse astutukseen. Yleensä käytäntönä on maksaa uroksen omistajalle ”hyppymaksu” korvauksena uroksen astumisesta sekä sovittu summa jokaisesta elinkelpoisesta pennusta. Astutusasioiden yksityiskohdista kannattaa sopia yhdessä uroksen omistajan kanssa Suomen Kennelliiton astutussopimuskaavaketta käyttäen. Pentukohtainen maksu maksetaan yleensä viimeistään siinä vaiheessa, kun pentueen rekisteröinti aloitetaan.

Synnytys on aina riski

Chihuahuan synnytys ei aina suju kuin oppikirjassa. Pentujen koko suhteessa emän kokoon on kohtalaisen suuri ja se saattaa aiheuttaa synnytysvaikeuksia. Kaikkeen tulee varautua; narttu voi pahimmillaan menehtyä synnytyksessä, jolloin sinulla on hoidettavana ja pulloruokittavana useampi pentu monen viikon ajan. Kaikesta yrittämisestä huolimatta koko pentue voi kuolla.

Pohtimisen arvoisia asioita ovat mm. osaatko hoitaa nartun terveyttä tiineysaikana? Osaatko hoitaa narttua ja pentuja synnytyksessä sekä synnytyksen jälkeen? Onko sinulla mahdollisuus ottaa töistä lomaa viikko, kun laskettu aika lähestyy? Joskus mahdollisesti enemmän, jos pentue tarvitsee avustusta. Osaatko avustaa synnytyksessä, jos asiat eivät sujukaan hyvin? Onko sinulla rahaa säästössä, jos narttu joutuu kalliiseen sektioon pyhäpäivystyksessä? Päivystysaikaan sektioiden hinnat voivat lähennellä kahtatuhatta euroa. Onko lähellänne osaava eläinlääkäri, joka voi tarvittaessa tehdä sektion 24/7? Emokoiran on saatava oma, rauhallinen tila, missä synnyttää ja hoitaa pentunsa. Onnistuuko tämä? Entä oletko selvillä vastuustasi ja velvollisuuksistasi kasvattajana? Onko sinulla riittävästi aikaa, kykyä ja osaamista neuvoa myös tulevia pennun ostajia?

Kasvattaminen voi olla parhaimmillaan antoisa, silmiä avaava, mutta myös vastuuta vaativa harrastus. Sen parissa voi kokea suuria onnentunteita ja toisinaan se tuo taas suurta surua. On sanottu, että chihuahua maailman pienimpänä rotuna on yksi haastavimmista roduista kasvattaa. Negatiivisten puolien vastapainoksi voit saada elämänmittaisia ystävyyssuhteita ja onnistumisen tunteita seuratessasi kasvattiesi elämää.

Ajankohtaista

 • 19.5.2024

  ICC Show 3.-4.8.2024 Chihuahua cirkeln, Ruotsi

  Ruotsin Chihuahua yhdistyksen Chihuahua cirkeln & ICC – International Chihuahua Club erikoisnäyttely 3.-4.8.2024 Facebook: Chihuahuacirkeln Instagram: Chihuahuacirkeln …
  Lue lisää

 • 8.5.2024

  Lahden match show siirtyy

  Lahden match show siirtyy toukokuulta 14.8.2024.
  Lue lisää

 • 18.4.2024

  Norsk Chihuahua klubb:n erikoisnäyttely 15.-16.6.2024

  Norjan Chihuahua yhdistyksen eli Norsk Chihuahua klubb:in erikoisnäyttely 15.-16.6.2024! Instagram: Norsk Chihuahua Klubb Facebook: Norsk Chihuahua …
  Lue lisää

 • 15.4.2024

  Synnytyswebinaari osa 2 – paneeli rekisteröityneille kasvattajille

  Maanantaina 3.6.2024 klo 18 Syvennetään keskustelua synnytyswebinaarin aiheista ja paneudutaan osallistujien ennalta lähettämiin kysymyksiin, joita …
  Lue lisää