Chihuahua ry

Chihuahuat

Chihuahuan terveys

sorry_052012_4Chihuahua on varsin terve ja pitkäikäinen koirarotu. Rotumääritelmä on konstailematon, pyrkimyksenä jalostaa pieni, terverakenteinen, reipas ja älykäs koira. Rodussa esiintyvät terveysongelmat ovat toistaiseksi pysyneet enemmän yksilöongelmina kuin koko rodun elinkelpoisuutta uhkaavina, laajasti perimässä levinneinä sairauksina.

Jotta chihuahuapentueen saa rekisteröityä Suomen Kennelliiton rekisteriin, tulee pentueen vanhempien täyttää tietyt vaatimukset terveyden osalta. Vuodesta 2018 alkaen jalostukseen käytettävät koirat tulee tarkastaa virallisesti eläinlääkärin toimesta polvien, silmien ja sydämen osalta. Tarkemmat tiedot löytyvät PEVISA-ohjelmasta.

Yleisimmät sairaudet

Patella luksaatio

Chihuahualla esiintyy perinnöllistä polvilumpion sijoiltaan menoa, patella luksaatiota. Sairaus jaetaan vaivan vakavuuden mukaan neljään eri asteeseen. Lieväasteinen patella luksaatio ei haittaa koiran elämää; koira jättää silloin tällöin askeleita väliin. Vakavampiasteiset luksaatiot saattavat aiheuttaa kipua ja liikkumisvaikeutta ja voivat vaatia leikkaushoitoa.

Polvilumpion paikaltaan luiskahtamista aiheuttavat useat erilaiset rakenteelliset viat, kuten matalat telaurat sääriluussa sekä reisi- ja sääriluun kaarevuus (“länkisääret”). Patella luksaatio todetaan eläinlääkärin tekemässä kliinisessä tutkimuksessa. Virallinen lausunto voidaan antaa yli vuodenikäiselle, tunnistusmerkitylle koiralle.

Chihuahua ry on liittynyt Suomen Kennelliiton PEVISA:an (Perinnöllisten vikojen ja sairauksien vastustusohjelma), joka edellyttää polvien virallista tutkimista jokaiselta jalostukseen käytetyltä chihuahualta. Chihuahua ry:n oman jalostusohjeen mukaan jalostukseen käytetään tutkittuja, terveitä koiria, mutta perustelluista syistä voidaan jalostukseen käyttää yksilöä, jonka patellaluksaatioaste on enintään kaksi edellyttäen, että toinen osapuoli on tervepolvinen.

PEVISA:an liittymisen jälkeen on vuosittain tutkittu keskimäärin sadasta kahteensataan koiraa. Polvilumpion luksaatiota on todettu keskimäärin 20 %:lla tutkituista koirista. Vakavia 3. ja 4. asteen patella luksaatioita löytyi keskimäärin 3 %:lla tutkituista koirista (vähimmillään 0% ja enimmillään 6,7 %:lla vuodessa). Kaiken kaikkiaan voidaan siis sanoa, että tilanne on rodussamme varsin hyvä.

Silmäsairaudet

Vanhoilla koirilla on todettu yleisesti harmaakaihia. Perinnöllistä kaihia (HC) ei ole rodullamme kuvattu, mutta koska löydökset ovat olleet varsin yhteneviä HC-löydösten kanssa, ei perinnöllisen kaihin mahdollisuutta voi sulkea pois. Kaihi näyttää chihuahualla kuitenkin kehittyvän varsin myöhäisellä iällä ja etenevän hitaasti, eikä näin ollen aiheuta suurta haittaa koiralle.

PRA:ta on esiintynyt chihuahuoissa yksittäistapauksina. Roduilla löytyy myös jonkin verran ylimääräisiä ripsiä silmäluomista (distichiasis, caruncular trichiasis). 1.1.2018 alkaen jalostukseen käytettävät koirat on silmätarkastettava virallisesti PEVISA-ohjelman mukaisesti 36 kuukauden välein. Chihuahua ry tukee rahallisesti yli 8-vuotiaille koirille tehtyjä tarkastuksia.

Yhdistys tukee jäsenten omistamien chihuahuoiden virallisia silmätarkastuksia siitä vuodesta alkaen, jona koira täyttää 8 vuotta siten, että omistajalle hyvitetään puolet silmätarkastuksen hinnasta. Hyvityksen saa toimittamalla rahastonhoitajalle kuitin silmätarkastuslaskusta, kopion saadusta lausunnosta sekä omat tiedot (nimi, osoite ja tilinumero). Rahastonhoitajan yhteystiedot löytyvät yhdistyksen internetsivuilta kohdasta “Yhdistys” ja sieltä “Hallitus ja hallinto”. Hakemusten käsittelyaika on kaksi viikkoa.

Sydänsairaudet

Synnynnäisiä sydänvikoja on esiintynyt yksittäistapauksina. Sydämen rappeutumissairaudet vaikuttavat olevan suurempi ongelma. Sivuääniä löytyy vanhemmilla koirilla ja Chihuahua ry suosittelee varsinkin yli 6-vuotiaiden koirien säännöllistä sydänkuuntelua. 1.1.2018 alkaen jalostukseen käytettävillä koirilla tulee olla PEVISA-ohjelman mukaisesti voimassa oleva sydänkuuntelutulos (voimassa 36 kuukautta).

Chihuahua ry tukee jäsenten omistamien chihuahuoiden sydäntutkimuksia seuraavasti: 

Virallisesta sydänkuuntelusta korvataan puolet hinnasta kerran vuodessa siitä alkaen, kun koira kuluvan vuoden aikana täyttää 8 vuotta.

Virallisessa kuuntelussa kuuluneen sydämen sivuäänen lisätutkimuksena tehdystä virallisesta ultraäänitutkimuksesta korvataan puolet yhden kerran koiran elinaikana. Korvauksen voi hakea suoraan rahastonhoitajalta lähettämällä hänelle kuitit eläinlääkäristä sekä kopion koiran tuloksista.

Epilepsia

Epilepsialla tarkoitetaan aivojen sähköisen toiminnan häiriönä joka ilmenee säännöllisesti toistuvina kouristuskohtauksina. Aito (= primaari, idiopaattinen) epilepsiaa sairastava koira on kohtausten välillä täysin terve.

sorry_052012_3Epilepsiaa on todettu monilla koiraroduilla ja joillakin se on osoittautunut autosomaalisti resessiivisesti periytyväksi. Chihuahuoiden epilepsian periytymismekanismi ei ole tiedossa. Epilepsiaa sairastavaa koiraa eikä sen vanhempia tule käyttää jalostukseen.

Epilepsian esiintyvyyttä chihuahuakannassa on vaikeaa kartoittaa. Lääkeyhtiö Vetcare teki fenobarbitaalimääritysten (lääke, jota käytetään epilepsian hoitoon) perusteella yhteenvetoa vuosilta 2002–2005. Seeruminäytteitä analysoitiin 1466 koiralta. Eri koirarotuja oli yhteensä 149. Tutkitun rodun koirien lukumäärä suhteutettiin rekisteröintilukuihin ja saatiin indeksiarvoja eri rotujen sairastuvuudesta. Lyhytkarvaisen chihuahuan indeksi oli 102 ja pitkäkarvaisen 69. Tämän mukaan lk chihuahuakannasta 1,02 % ja pitkäkarvaisten kannasta 0,69 % sairastaa sellaista epilepsiaa, joka vaatii säännöllisen lääkityksen ja jonka lääkityksen kulkua seurataan verinäyttein.

Muut neurologiset sairaudet

Muita chihuahuakannassa esiintyviä neurologisia sairauksia ovat mm. granulomatoosi meningoenkefaliitti (GME), vesipäisyys ja syringomyelia.

Chihuahua ry tukee yhdistyksen jäsenten omistamien, Suomen Kennelliittoon rekisteröityjen, chihuahuoiden syringomyeliatutkimuksia lausuntomaksun osuuden verran (tällä hetkellä 60 €) kerran koiran eliniän aikana 1.5.2017 jälkeen tehdyistä virallisista tarkastuksista. Hyvityksen saa toimittamalla rahastonhoitajalle kuitin tarkastuslaskusta, kopion saadusta virallisesta lausunnosta (ellei tulos näy Kennelliiton jalostustietojärjestelmässä), koiran tiedot sekä omat tiedot (nimi, osoite ja tilinumero).

Hammasongelmat

Hammasongelmat ovat yleisiä ja chihuahuoiden yleisimmät eläinlääkärien hoitoa vaativat terveysongelmat löytyvätkin suusta. Maitohampaat eivät useinkaan vaihdu normaalisti ja aikuisilla koirilla ongelmana ovat hammaskivet, ientulehdukset ja hammasjuuripaiseet.

 

Ajankohtaista

 • 11.12.2018

  Jalostustoimikunta etsii jäseniä

  Oletko kiinnostunut koirien jalostuksesta? Chihuahua ry:n hallituksen alaisena toimielimenä toimii jalostustoimikunta, joka suunnittelee ja vie …
  Lue lisää

 • 1.12.2018

  Chihuahua ry:stä Suomen Agilityliiton jäsenyhdistys

  Suomen Agilityliitto on hyväksynyt Chihuahua ry:n jäsenekseen. Nyt yhdistyksemme jäsenillä on mahdollisuus hankkia agilityn lajilisenssi …
  Lue lisää

 • 13.11.2018

  Terveyspäivät 17.11.2018

  Aiheena vanhojen koirien vaivat ja sairaudet Herajoen työväentalolla os. Vanha Kormuntie 32, 11710 Riihimäki Luennoitsijoina …
  Lue lisää

 • 7.10.2018

  Kennelliiton luusto- ja niveltutkimusohjeet päivittyvät

  Kennelliiton luusto- ja niveltutkimusohjeet päivittyvät 1.1.2019 alkaen. Mm. patellaluksaation vuoksi operoidun koiran kohdalla asia huomioidaan …
  Lue lisää