Chihuahua ry

Chihuahuat

Chihuahuan terveys

sorry_052012_4Chihuahua on varsin terve ja pitkäikäinen koirarotu. Rotumääritelmä on konstailematon, pyrkimyksenä jalostaa pieni, terverakenteinen, reipas ja älykäs koira. Rodussa esiintyvät terveysongelmat ovat toistaiseksi pysyneet enemmän yksilöongelmina kuin koko rodun elinkelpoisuutta uhkaavina, laajasti perimässä levinneinä sairauksina.

Yleisimmät sairaudet

Patella luksaatio

Chihuahualla esiintyy perinnöllistä polvilumpion sijoiltaan menoa, patella luksaatiota. Sairaus jaetaan vaivan vakavuuden mukaan neljään eri asteeseen. Lieväasteinen patella luksaatio ei haittaa koiran elämää; koira jättää silloin tällöin askeleita väliin. Vakavampiasteiset luksaatiot saattavat aiheuttaa kipua ja liikkumisvaikeutta ja voivat vaatia leikkaushoitoa.

Polvilumpion paikaltaan luiskahtamista aiheuttavat useat erilaiset rakenteelliset viat, kuten matalat telaurat sääriluussa sekä reisi- ja sääriluun kaarevuus (“länkisääret”). Patella luksaatio todetaan eläinlääkärin tekemässä kliinisessä tutkimuksessa. Virallinen lausunto voidaan antaa yli vuodenikäiselle, tunnistusmerkitylle koiralle.

Chihuahua ry on liittynyt Suomen Kennelliiton PEVISA:an (Perinnöllisten vikojen ja sairauksien vastustusohjelma), joka edellyttää polvien virallista tutkimista jokaiselta jalostukseen käytetyltä chihuahualta. Chihuahua ry:n oman jalostusohjeen mukaan jalostukseen käytetään tutkittuja, terveitä koiria, mutta perustelluista syistä voidaan jalostukseen käyttää yksilöä, jonka patellaluksaatioaste on enintään kaksi edellyttäen, että toinen osapuoli on tervepolvinen.

PEVISA:an liittymisen jälkeen on vuosittain tutkittu keskimäärin sadasta kahteensataan koiraa. Polvilumpion luksaatiota on todettu keskimäärin 20 %:lla tutkituista koirista. Vakavia 3. ja 4. asteen patella luksaatioita löytyi keskimäärin 3 %:lla tutkituista koirista (vähimmillään 0% ja enimmillään 6,7 %:lla vuodessa). Kaiken kaikkiaan voidaan siis sanoa, että tilanne on rodussamme varsin hyvä.

Epilepsia

Epilepsialla tarkoitetaan aivojen sähköisen toiminnan häiriönä joka ilmenee säännöllisesti toistuvina kouristuskohtauksina. Aito (= primaari, idiopaattinen) epilepsiaa sairastava koira on kohtausten välillä täysin terve.

sorry_052012_3Epilepsiaa on todettu monilla koiraroduilla ja joillakin se on osoittautunut autosomaalisti resessiivisesti periytyväksi. Chihuahuoiden epilepsian periytymismekanismi ei ole tiedossa. Epilepsiaa sairastavaa koiraa eikä sen vanhempia tule käyttää jalostukseen.

Epilepsian esiintyvyyttä chihuahuakannassa on vaikeaa kartoittaa. Lääkeyhtiö Vetcare teki fenobarbitaalimääritysten (lääke, jota käytetään epilepsian hoitoon) perusteella yhteenvetoa vuosilta 2002–2005. Seeruminäytteitä analysoitiin 1466 koiralta. Eri koirarotuja oli yhteensä 149. Tutkitun rodun koirien lukumäärä suhteutettiin rekisteröintilukuihin ja saatiin indeksiarvoja eri rotujen sairastuvuudesta. Lyhytkarvaisen chihuahuan indeksi oli 102 ja pitkäkarvaisen 69. Tämän mukaan lk chihuahuakannasta 1,02 % ja pitkäkarvaisten kannasta 0,69 % sairastaa sellaista epilepsiaa, joka vaatii säännöllisen lääkityksen ja jonka lääkityksen kulkua seurataan verinäyttein.

Muut neurologiset sairaudet

Muita chihuahuakannassa esiintyviä neurologisia sairauksia ovat mm. granulomatoosi meningoenkefaliitti (GME), vesipäisyys ja syringomyelia.

Hammasongelmat

Hammasongelmat ovat yleisiä ja chihuahuoiden yleisimmät eläinlääkärien hoitoa vaativat terveysongelmat löytyvätkin suusta. Maitohampaat eivät useinkaan vaihdu normaalisti ja aikuisilla koirilla ongelmana ovat hammaskivet, ientulehdukset ja hammasjuuripaiseet.

Silmäsairaudet

Vanhoilla koirilla on todettu yleisesti harmaakaihia. Perinnöllistä kaihia (HC) ei ole rodullamme kuvattu, mutta koska löydökset ovat olleet varsin yhteneviä HC-löydösten kanssa, ei perinnöllisen kaihin mahdollisuutta voi sulkea pois. Kaihi näyttää chihuahualla kuitenkin kehittyvän varsin myöhäisellä iällä ja etenevän hitaasti, eikä näin ollen aiheuta suurta haittaa koiralle.

PRA:ta on esiintynyt chihuahuoissa yksittäistapauksina. Roduilla löytyy myös jonkin verran ylimääräisiä ripsiä silmäluomista (distichiasis, caruncular trichiasis). Chihuahua ry suosittelee säännöllisiä silmätarkastuksia ja myös tukee rahallisesti yli 8-vuotiaille koirille tehtyjä tarkastuksia.

Yhdistys tukee jäsenten omistamien chihuahuoiden virallisia silmätarkastuksia siitä vuodesta alkaen, jona koira täyttää 8 vuotta siten, että omistajalle hyvitetään puolet silmätarkastuksen hinnasta. Hyvityksen saa toimittamalla rahastonhoitajalle kuitin silmätarkastuslaskusta, kopion saadusta lausunnosta sekä omat tiedot (nimi, osoite ja tilinumero). Rahastonhoitajan yhteystiedot löytyvät yhdistyksen internetsivuilta kohdasta “Yhdistys” ja sieltä “Hallitus ja hallinto”. Hakemusten käsittelyaika on kaksi viikkoa.

Uusi silmätarkastussuositus
Yhdistys suosittelee ensimmäistä silmätarkastusta ennen koiran jalostuskäyttöä ja sen jälkeen kahden vuoden välein. Silmätarkastus yli 6-vuotiaalla ei saisi olla kahta vuotta vanhempi. Säännöllistä silmätarkastusta suositellaan myös koiran jo poistuttua jalostuskäytöstä.

Sydänsairaudet

Synnynnäisiä sydänvikoja on esiintynyt yksittäistapauksina. Sydämen rappeutumissairaudet vaikuttavat olevan suurempi ongelma. Sivuääniä löytyy vanhemmilla koirilla ja Chihuahua ry suosittelee varsinkin yli 6-vuotiaiden koirien säännöllistä sydänkuuntelua.

Chihuahua ry tukee jäsenten omistamien chihuahuoiden sydäntutkimuksia seuraavasti: 

Sydänkuuntelusta korvataan puolet hinnasta kerran vuodessa siitä alkaen, kun koira kuluvan
vuoden aikana täyttää 8 vuotta.

Kuuntelussa kuuluneen sydämen sivuäänen lisätutkimuksena tehdystä virallisesta ultraäänitutkimuksesta korvataan puolet yhden kerran koiran elinaikana siitä alkaen, kun koira kuluvan vuoden aikana täyttää 8 vuotta.

Uusi käytäntö astuu voimaan 1.1.2017. Korvauksen voi hakea suoraan rahastonhoitajalta lähettämällä hänelle kuitit eläinlääkäristä sekä kopion koiran tuloksista.

Ajankohtaista

 • 10.12.2017

  Vuosikirjat 2015 tilattavissa!

  Vuosikirjat sisältävät vuoden 2015 lyhyt- ja pitkäkarvaisien chihuahuoiden sanalliset näyttelyarvostelut sekä listaukset vuoden voittajista. Kirjat …
  Lue lisää

 • 9.12.2017

  Piiritoiminnan terveisiä

  Piiritoiminnan kautta järjestetään vuosittain kymmeniä erilaisia chihumaisia tapahtumia ympäri Suomen. Jos et ole vielä käynyt …
  Lue lisää

 • 4.12.2017

  Uusi PEVISA voimaan 1.1.2018 alkaen

  Suomen Kennelliiton Jalostustieteellinen toimikunta on hyväksynyt 16.5.2017 kokouksessaan chihuahuoille seuraavan rotukohtaisen PEVISA-ohjelman: Pentujen vanhemmilla tulee …
  Lue lisää

 • 14.11.2017

  Valtakirja syyskokousta varten

  Yhdistys suosittelee tulostamaan oheisen valtakirjamallin syyskokousta varten, jotta valtakirjojen tarkastus sujuisi sukkelammin. Valtakirja
  Lue lisää

Uusin jäsenlehti

lehti-1-2017

Chihuahua -lehti 1/2017

Jäsenlehti 1/2017 Teemana: Vesipää Ykköskilpailutulokset 2016 Toimintaterapiaa koiran kanssa Uudet hallituslaiset esittäytyvät Ja paljon muuta! …

Tutustu lehteen